Affärssystemsbyte

Lägg grunden för effektiv ekonomistyrning

Ska du byta affärssystem är det givetvis viktigt att ha i åtanke hur man vill nyttja informationen, och använda denna för en effektiv styrning.

VBEko kan hjälpa Dig med vad Du bör tänka på, när det gäller främst ekonomi, och hur företagets affärsflöden ska följas, och göras så säkra och stabila som möjligt. Med erfarenheter som projektledare vid olika systembyten, samt via kontakter med många system (SAP, Jeeves, Monitor, Microsoft Dynamics NAV, IFS, Movex, Agresso mfl) kan Du få ett stöd för Din funktions kravställande. Har Ni redan ett fungerande system, och vill utveckla något område, kan VBEko fungera som ett bollplank.