Erbjudanden

Liten ekonomiservice – genomgång av ditt nuläge, med förslag till förbättringar på en vecka. Detta är första steget till Verksamhetsanpassad ekonomistyrning(VAES). Ju bättre ekonomi & kalkyler speglar företagets affärer, desto lättare kan man se vad som behöver åtgärdas eller kan förbättras.

Uppsättning av Fabriksuppföljning för produktionen.  – Ger dina effektiviseringar i produktion någon effekt på resultatet?

Implementation av Inköpsuppföljning, antingen med hjälp av standardlösning eller med Ditt BI-verktyg, Få kontroll över prisutveckling, spend och andra väsentliga nyckeltal.

Införande av uppföljning/drivning av förbättringsaktviteter i Ditt företag.

Hjälp med kalkylmodell och efterkalkyl – för att få svar på om dina kalkyler är korrekta

Kundlönsamhet – Vilka produkter tjänar du pengar på? Kan jag lita på min försäljningsstatistik?

Framtagning av bättre nyckeltal och rapporter från ditt affärssystem, när du vill veta vad som hänt när ditt resultat har förändrats

Tjäna pengar på effektivare ekonomistyrning: Ekonomichef/controller att hyra, eller skaffa dig ett bollplank för ditt företags ekonomifrågor – det lönar sig.

Affärssystemsbyte på gång. Du kan få hjälp med kravställandet mot din systemleverantör

Assistans för förbättring av ett specifikt område, tex inköpsanalys, kundlönsamhet, kalkylöversyn, ledningsinformation, rutinförbättringar osv.