Kundcase

Kundcase – Så vändes resultatet på Tepa

VBEko blev kontaktade under våren 2017, då Tepas resultat pekade på ett rejält minus. En kartläggning påbörjades, där förslag till olika typer av förbättringar togs fram. Några punkter:

  • Affärssystem, ändring av grunddata och genomgång parametersättning.
  • Genomgång kalkylmodell, ändring av beräkningar och priser.
  • Framtagning av Fabriksuppföljning för avstämning av kalkyl.
  • Översyn rutiner (tex prissättning av produkter som minskar i volym).
  • Framtagning av nya kundpriser, förhandlingar med kunder.
  • Jobb med produktlönsamhet.
  • Införande av förbättringsaktiviteter & utbildning, tex kalkylforum.
  • Införande av investeringsäskanderutiner för prioritering av nya kommande satsningar.

Allt har implementerats i gott samarbete mellan VBEko och Tepa. När räkenskapsåret per sista augusti 2018 var slut, kunde istället ett hyfsat plusresultat summeras. Hösten 2018 bistår VBEko i det fortsatta arbetet, som bland annat omfattar kapitalbindning, genomgång affärsplan och med målet att införa internredovisning, tillsammans med ny ekonomichef, som börjar tidigt 2019. Därefter är det dags för nya utmaningar för VBEko. Behöver du hjälp att öka Din lönsamhet med hjälp av bättre ekonomistyrning? Då är Du välkommen att höra av Dig!

 

Kort om Tepa – Tenhults Pressgjuteri

Omsättning 180 MSEK, ca 125 anställda. Gjutning och bearbetning av aluminium och zink till kunder huvudsakligen inom fordonsindustrin.