Om VBEko

VBEko startades i december 2011, med syftet att bidra till bättre styrinformation för svenska tillverkande företag, för att öka deras konkurrenskraft. Jag har arbetat med ekonomistyrning som Ekonomichef & Controller inom tillverkande industri sedan 1983, och samlat på mig en hel del erfarenheter av olika sätt att organisera och styra företag.

Jag är utbildad civilekonom i Linköping och har bla arbetat hos Saab, SCA, Husqvarna och antal andra företag. Har även varit anställd som verksamhetskonsult, med uppdrag bla inom Fagerhults, Sapa och Herenco.

Senaste uppdrag:

 • Kinnarps, omfattande inköps- och kalkylfrågor, samt uppföljning av produktion och logistik
 • Inwido Sverige , tf Business Controller
 • PartnerTech, avseende utveckling av ekonomistyrningen vid två enheter
 • Llentab, förbättringsarbete ekonomistyrning, kalkyl, affärsrutiner mm
 • TEPA (avslutat slutet av februari 2019) se separat kundcase

Yrkeserfarenhet

 • Ekonomifunktion inkl styrning/controlling, startat ekonomiavdelning
 • Relativt bred plattform utöver redovisning. Har helhetssyn hur ett företag fungerar, och vad som krävs för att korrigera/strukturera/organisera/leda.
 • Affärssystems- erfarenheter, även som projektledare.
 • Produktionsekonomi och kalkylkunskaper. Investeringsbedömning
 • Inköpscontrolling. Projektledning vid införande av inköpsuppföljning mm.
 • Marknadskunskaper, bollplank med säljare., Lönsamhetsuppföljning kund.
 • Säljarbete/marknadsföring
 • Deltagit i effektivt ledningsgruppsarbete (främst SCA).
 • Genomgått SCA´s chefsutbildning C3. Många nyttiga delar bla effektiv information, målstyrning, strategifrågor mm.
 • EU-moms kunskaper, internprissättning internationell koncern.
 • Dotterbolagsstöd /styrning.
 • Arbetat med personalfrågor och försäkringsfrågor.
 • Kvalitetssystemkunnig, deltagit i införandeprocess, samt varit internrevisor.