Startsida

Affärsidé: Öka lönsamheten hos främst tillverkande företag, genom förbättrad ekonomistyrning.

Vad kan jag hjälpa till med?

Som affärsidén antyder handlar det om att få till en verksamhetsanpassad ekonomistyrning (VAES), där jag kan hjälpa till med rådgivning kring ekonomifrågor, rutiner, processer, uppföljning, kalkylering, användande av affärssystem osv.

Målgrupp är företag som är intresserade av att jobba kontinuerligt med sitt förbättringsarbete.

De flesta företag har en outnyttjad potential, som initialt kartläggs med hjälp av Liten ekonomiservice. Om inte informationen är korrekt, kan inte heller rätt beslut fattas.

Du får sedan förslag till förbättringar, och hjälp att genomföra dessa gemensamt.

Med helhetskonceptet  Operativt Resultat (OR), kan  ledningen  sedan få ett effektivt stöd för sitt beslutsfattande. Dessutom med information som det går att lita på.

Visionen är att bidra till att svenska företag kan bli kvar i Sverige, tack vare stärkt konkurrenskraft.