Bättre nyckeltal och rapporter

Ge företagets alla funktioner vad de behöver 

Är informationen som finns enbart legal, eller finns bra operativ information? Hänger dessa två ihop (stäms av), eller ”lever de sina egna liv”? Med väl utvecklad ekonomistyrning får företaget många fördelar:

VDn  Får en bättre helhetsbild, ser var problemen/potentialerna finns, och kan direkt fokusera på förbättringsåtgärder. Resultatmötena blir effektivare, när all grundinformation hänger ihop.

Försäljningen Får korrekt säljstatistik. Tillförlitlig prisutvecklings och lönsamhetsuppföljning på kund, produktsegment, marknad, säljare mm. Information om hur genomförda prisförändringar har slagit igenom, och vilken effekt detta får på resultatet för företaget.  Valutaeffekt i försäljningen, volym och mixförändringar mm.

Produktionen Får löpande uppföljning om hur fabriken och/eller olika avsnitt går resultatmässigt, och vad det beror på. Effektivitetsmätning över tiden, blir vi bättre eller sämre? Bra underlag för att fatta beslut kring investeringar, vilken effekt får dessa, är de lönsamma osv? Verifierad produktkalkyl, inte bara på enskild produkt, utan även på totalnivå. Är det produktion eller marknad som har bidragit till en bruttomarginalförändring?

Inköp   Får en klar bild över hur inköpspriserna utvecklas, och vilken effekt detta får på årets resultat.Vilka leverantörer har en positiv / negativ prisutveckling. Bra uppföljning av planerade förbättringsaktiviteter / besparingar. Valutaeffekter, grundläggande information för leverantörsbedömning, utveckling och förhandling.

Lager   Får ekonomisk kontroll över sina lagerflöden där huvudbok = lagerlista. Kapitalbindning, omsättningshastigheter,  hyllvärmare mm.

Ekonomi Får snabbare kontroll på resultatet, och kan omgående ringa in vad som påverkat. Extrautredningarna minskar radikalt, och tiden kan mer inriktas på controlling och rådgivning ute hos de interna ”kunderna”.