Ekonomichef/controller att hyra

Effektiv controlling är målet

Behöver Din ekonomifunktion avlastning, vill Du hitta nya förbättringspotentialer, eller vill Du få hjälp med ett specifikt område? Kanske har du redan ”alla rapporter”, men är informationen i dessa verkligen rättvisande? Hinner Du med att matcha företagets funktioner, för att mäta och driva ständiga förbättringar?

VBEko kan hjälpa Dig att ta nästa steg. Du får förslag på lämplig uppföljning, både vad som kanske saknas, och vad som eventuellt behöver stämmas av och justeras, för att ge Dina kunder korrekt och operativ information.