Hjälp med kalkylmodell och efterkalkyl

Ju bättre ekonomi & kalkyler speglar företagets affärer, desto lättare kan man se vad som behöver åtgärdas eller kan förbättras.

Ingen kalkylmodell är perfekt, men det gäller att hitta en nivå, som tillräckligt bra speglar produktkostnaden, med hänsyn till de unika kostnadsdrivare som finns i Ditt företag.

Genomgång görs av bland annat:

  • Fördelningar, detaljnivå mm
  • Beläggningsgrader
  • Efterkalkyl
  • Aktuellt kalkyl.
  • Standardpriser
  • Avstämning mot verklig kostnad
  • Materialdifferenser, kalkyldiffar mm
  • Användning av kalkylen för bench-mark, köpa-tillverka mm

Den sista punkten ovan är mycket intressant, när man kommit en bit i sitt kalkylarbete. Då kan kalkylen användas som en viktig del i arbetet med ständiga förbättringar, självklart utan att göra avkall på kvalité, strategier och annat.