Implementation av Inköpsuppföljning

Systematisk uppföljning av inköpen  hjälper till att hålla koll på förbättringsarbetet hos inköpsavdelningen.

Undertecknad kan tillsammans med Din inköpsavdelning och IT utveckla ett lämpligt rapportpaket,med prisutveckling, spend och diverse andra nyckeltal. Arbetet kan även omfatta kategorisering, kodsättning, dokumentation, rättning av artikeldata, rutiner  mm.

Vidare kan dokument för planering och uppföljning av inköparnas potentialer och genomförda besparingar, tas fram, liksom mallar för köpa-tillverka analyser i företaget. Även framtag av förhandlingsunderlag, koppling till externt materialindex mm kan kanske stötta inköparen.

Vid behov kan undertecknad under en tid agera inköpscontroller, som en avlastning för ekonomisidan.