Liten ekonomiservice

Varför göra ”Liten ekonomiservice? Lönar det sig att lägga pengar på detta?

Erfarenheten är att få företag idag hinner med att utveckla ekonomistyrningen, och riskerar då att tappa i konkurrenskraft, när man inte har full koll på till exempel detaljerna kring produkt& kundlönsamhet.

Med en effektiv ekonomistyrning får företagets olika funktioner ett kontinuerligt och effektivt stöd för resultatuppföljning och analys. Med andra ord  integreras ekonomin i företagets processer så att Ekonomistyrning och Företagsutveckling ”går hand i hand”.

Detta leder till snabbare, och rätt aktiviteter för att arbeta med en ständig förbättring och utveckling av företaget. En uppskattad potential kan vara en resultatförbättring om ca 2-4 procent av årsomsättningen, ibland mer ibland mindre.Med andra ord kostar det en hel del, att inte ha full koll, eller det finns alltid en förbättringspotential att jobba med.

Hur går detta till?

Arbetet består av en kartläggning om ca 5-10 dagar, beroende på företagsstorlek och komplexitet. Genomgången berör många funktioner i företaget. Exempel vid genomgång:

  • Befintlig rapportering
  • Operativa rapporter per funktion
  • Checklista, test rapporter
  • Beskrivning affärsupplägg
  • System/flöden/rutiner/lagerredovisning
  • Kalkylmodell
  • Inköp, lönsamhetsanalyser, fabrik osv

Slutprodukten blir ett lösningsförslag. Önskas sedan hjälp vid implementation kan detta givetvis ordnas.

Vad kostar det?

Kartläggning/lösningsförslag fås till ett fast pris om ca 35 – 70 tkr, där även restid och milkostnad ingår.