Uppföljning/drivning av förbättringsaktviteter

”Om man är nöjd med allt är man redan tvåa”

Med korrekt kalkyl, och en bra uppföljning blir det relativt enkelt att följa upp nya förbättringsaktiviteter, och se till att de går i mål. Det gäller att ta tillvara alla bra idéer som finns inom företaget, Med  ett lämpligt forum för uppsamling av nya förbättringsmöjligheter, kan listning, godkännande, resurstillsättning, avrapportering och uppföljning av slutförda projekt göras.

Vill Du veta mer om hur detta kan organiseras, kontakta mig!