Uppsättning av Fabriksuppföljning för produktionen.

Varför Fabriksuppföljning?

Fabriksuppföljningen hjälper Dig att följa produktionens effektivitetsutveckling över tiden. Blir jag billigare eller dyrare? Vilka produktionsavsnitt, maskingrupper osv måste förbättras? Vilken volym (förädlingsvärde) har tillverkats, jämfört med budget och föregående år?

Fabrikens intjäning är intäktssidan för de produkter som producerats, med pris enligt kalkylmodellen, och jämförs med produktionens kostnader. Saldot är Fabrikens resultat och är mycket viktigt att hålla reda på, eftersom denna differens måste beaktas vid lönsamhetsanalyser på produkt eller kundnivå, där kostnaden hämtas från förkalkylen. Är denna differens stor, innebär detta att dina analyser blir riskabla.

Vid djupare analys av produktionen går det oftast via affärssystemet att analysera efterkalkyl på maskin eller produktionsorder, eller kalkylkomponent. Samma gäller även här, att det gäller att ha koll på verklig produktionskostnad, för att dra rätt slutsatser.