Nytt uppdrag hos Inwido Sverige AB

Uppdraget  som tf Business Controller gäller från 18e november,tills ny controller har rekryterats.