Fortsatta uppdrag hos Partnertech

Uppdraget, avser kartläggning/utveckling av ekonomistyrning och produktionsuppföljning för ytterligare ett av koncernens bolag, och pågår parallellt med tidigare uppdrag.